За контакти

Читалище "ЛИК-1959"

Пощенски адрес:
5800 Плевен,
улица "П. Р. Славейков" 23

Уеб адрес:
www.old.likpleven.org

https://www.facebook.com/old.likpleven/

Електронна поща:
lik@mbox.digsys.bg

likmail@abv.bg

Телефони:
064/ 84 81 63